Choď na obsah Choď na menu
 


Súťažný repertoár

2020

 

IA kategória

1 ľudová pieseň v úprave skladateľa

1 umelá pieseň

1 pieseň podľa vlastného výberu

Repertoár v dĺžke max. 5 min.

 

Podmienky: sprievod jedného nástroja, spievanie spamäti.

 

IB kategória

1 ľudová pieseň  v úprave skladateľa

1 umelá pieseň

1 pieseň podľa vlastného výberu

Repertoár v dĺžke max. 6 min.

Podmienky: klavírny  sprievod, spievanie spamäti.

 

 

IC kategória

1 ľudová pieseň  v úprave skladateľa

1 umelá pieseň

1 ária  z obdobia renesancie alebo baroka

Repertoár v dĺžke max. 6 min.

Podmienky: klavírny sprievod, spievanie spamäti.

 

IIA IIB kategória

 

1. kolo

1 ľudová pieseň v úprave skladateľa

1 umelá pieseň

1 pieseň podľa vlastného výberu

Repertoár v dĺžke max. 8 min. 

 

2. kolo

1 skladba z obdobia renesancie alebo baroka

1  pieseň z obdobia romantizmu

1 umelá pieseň kompozičnej techniky hudby 20. a 21. storočia (nie romantizmus)

Repertoár v dĺžke max. 10 min.

 Podmienky: klavírny sprievod, spievanie spamäti, skladby nemožno opakovať.

 

 

IIIA a IIIB  kategória

Pieseň

 

1. kolo

1 ľudová pieseň v úprave skladateľa

1 umelá pieseň kompozičnej techniky hudby 20. a 21. storočia (nie romantizmus)

1 umelá pieseň z obdobia romantizmu

Repertoár v dĺžke max. 10 min.

 

2. kolo

1 pieseň podľa vlastného výberu

3 umelé piesne jedného skladateľa

Repertoár v dĺžke max. 12 min.

Podmienky: klavírny sprievod, spievanie spamäti, skladby nemožno opakovať

 

IIIA a IIIB  kategória

Opera

1. kolo

1 ária z obdobia renesancie alebo baroka

1 ária podľa vlastného výberu

Repertoár v dĺžke max. 10 min.

 

2.kolo

1 ária z obdobia klasicizmu  (operná ária alebo ária z oratória, omše alebo koncertná ária)

1 ária z obdobia romantizmu

Repertoár v dĺžke max. 12 min.

Podmienky: klavírny sprievod, spievanie spamäti, skladby nemožno opakovať

 

3.kolo

1 ária s orchestrom zo  zoznamu uvedeného v repertoárovej prílohe - v originále

(áriu nemožno opakovať)

 

 

 

IVA a IVB  kategória

Opera

 

1. kolo

 

1 ária z obdobia renesancie alebo baroka

1 ária podľa vlastného výberu

Repertoár v dĺžke max. 10 min.

 

2.kolo

1 ária z obdobia klasicizmu  (operná ária alebo ária z oratória, omše alebo koncertná ária)

1 ária z obdobia romantizmu

Repertoár v dĺžke max. 12 min.

Podmienky: klavírny sprievod, spievanie spamäti, skladby nemožno opakovať

 

3.kolo

1 ária s orchestrom zo  zoznamu uvedeného v repertoárovej prílohe

(áriu nemožno opakovať)