Choď na obsah Choď na menu
 


Poplatky

 

Účastnícky poplatok:

Kategória IA, IB IC : 20 €

 

Kategória IIA, IIB : 40 €

Kategória PIESEŇ IIIA, IIIB : 50 €

Kategória OPERA  IIIA,  IIIB : 70 €

Kategória OPERA  IVA,  IVB : 70 €

 

Názov: Vocem iuvenum - Mladé hlasy

IBAN: SK8009000000005057800693

BIC/SWIFT:GIBASKBX

 

Slovenská sporiteľňa

Tomášiková 48

832 37 Bratislava

__________________________________

Účastnícky poplatok sa platí len za súťažiaceho.

Platí sa pri podaní prihlášky.

Pre identifikáciu uveďte meno a priezvisko.

V prípade neúčasti sa registračný poplatok nevracia.

 

Korepetítora zabezpečí organizátor súťaže pokiaľ súťažiaci pošle notový materiál do 28.2.2018 spolu s prihláškou a poplatkom 50 Eur.-. Skúška s klavírom sa uskutoční po dohode s klaviristom. V prípade neúčasti sa poplatok nevracia. 

Pre identifikáciu uveďte meno a priezvisko.

Informácia platí pre kategóriu IIA, IIB,  IIIA, IIIB Pieseň a IIIA, IIIB Opera, IVA, IVB Opera.

 

Klavírny sprievod pre IA, IB, IC kategóriu zabezpečí organizátor súťaže pokiaľ súťažiaci pošle notový materiál do 28.2.2020 spolu s prihláškou bezplatne. Skúška s klavírom sa uskutoční  po dohode s korepetítorom.