Choď na obsah Choď na menu
 
 

Zameranie: Klasický sólový spev
 
Vyhlasovateľ: Konzervatórium Žilina
                      Spoluorganizátor:  Občianske združenie Voces iuvenum – Mladé hlasy
 
Termín konania: 23. 4. – 26. 4. 2020 Žilina
Termín uzávierky prihlášok: 15. 3. 2020
 
Miesto konania: Nová koncertná sála, Hurbanova 48, Konzervatórium Žilina
Koncertná sála Ladislava Árvaya , Konzervatórium Žilina
Dom umenia Fatra
 
 

 

Spevácka súťaž Rudolfa Petráka vznikla v roku 2008. Súťaž sa koná každé dva roky a prebieha v čase konania Medzinárodného stredoeurópskeho festivalu Allegretto. Potreba založiť spevácku súťaž, na ktorej môžu konfrontovať umelecký rast   speváci  umeleckých škôl, hudobných gymnázií a konzervatórií  vyšla z hudobnej praxe. Na Slovensku sme nemali spevácku súťaž, ktorá by poskytovala najmladšej speváckej generácii skonfrontovať výsledky svojho štúdia. Potvrdil to i fakt, že už v prvom ročníku sa súťaž stala medzinárodnou speváckou súťažou. Každý ročník súťaže priniesol novinky, ktoré reflektovali vývoj hudobného školstva i potreby praxe.  Tretí ročník súťaže poskytol priestor na konfrontáciu i študentom vysokoškolského štúdia bakalárskeho stupňa, v štvrtom ročníku súťaže dostali priestor súťažiť i žiaci a žiačky mladšieho školského veku a študenti magisterského stupňa štúdia spevu. V piatom ročníku súťaže došlo k rozšíreniu súťaže o kategóriu OPERA a PIESEŇ. Novinkou 6. ročníka bolo finále kategórie OPERA za sprievodu Štátneho komorného orchestra Žilina pod vedením dirigenta Karola Kevického. Pripravovaný 7. ročník súťaže otvára možnosť zúčastniť sa i spevákom, ktorí študujú klasický spev súkromne.